AAA $ 99,00 Thành viên Độc quyền

Thành viên trực tuyến AAA độc quyền. Giá bắt đầu từ 99,00 đô la Úc mỗi ngày vào cuối tuần.

Đặt ngay bây giờ thông qua 5/25/16

Ở 4/10 / 16-5 / 25/16

* Có thể áp dụng ngày áp dụng sai quy định và không thể kết hợp với bất kỳ đề nghị hoặc khuyến mãi nào khác.

Nhấp vào đây để Đặt:

http://www.cambriasuites.com/ires/en-US/html/ArrivalInfo?hotel=FLA82&srp=LAAAW&pu=no