• fla82lobby6.jpg

Liên h? chúng tôi

Khách sạn Cambria and suites Fort Lauderdale, Sân bay South & Cruiseport
Tòa án 141 SW 19
Dania Beach 33004

Điện thoại: 954.889.2600
Fax: 954.889.2601

Để biết thông tin liên quan đến kỳ nghỉ trong tương lai hoặc trong quá khứ xin vui lòng email:

Đặt trước @CambriaSuitesFortLauderdale.com

Tổng Giám đốc

Betty Steel
tel: 954.889.2606

gm.fla82@choicehotels.com

Giám đốc bán hàng

Carly Morello
e-mail: Carly@CambriaSuitesFortLauderdale.com
tel: 954.889.2620